mahAkavi bArathi - puratchik kavignanin nOkkil

Thread started by geno on 1st May 2005 03:50 AM!

Ţ, Ţ ȢӸ Ȩ!

þ - þ ⢠.

1910 š츢Ģ 1918- Ũ þ Ш¢ š . ̾ ɾ .

ĸ, ǻ þ ŧá Ƹ 츢 Ǣ áɡ. ɧ ɡǢ - 'þ' Ҩ þɡš!

þɡ - þ¡ Ƹ Ҿ ġ, , ¡ ﺡ н, , Ǹ , ̽ - ¡ , , , ¢, Ȣ - š Ȣ!

þ¢ Ţ , , š ӾĢ - Ǣš þɡ ġ!

ɡǢ, â¡â Ȣ ¢ 'áŢ 'Ȣ Ţ þɡ - Ө ɡ¡ þ¢ Ҹ Ţ ž ɽ¢Ģ!

!930, 40-Ǣ Ƹ ƨš - þ¢ ը Ƣ, - Ǣ - Ţǡ, Ţ ͨøǡ Ȣ þɡ!

¢ - þ¡ Ȣ â Ţ,
þ¢ 'ĸ ' š Ţâ𼾡¢ â âǢĢ - 20-
ȡ - Ţ þɡ - š þ ġ.Responses:
Want to post a response?

(Hello Guest, you need to login to post a response. Are you a New User? Register first.)