கோள்கள் என்ன செய்யும்?

Thread started by chinnakkannan on 6th September 2014 03:49 PMசென்ற வாரம் ஒரு நண்பர் கோளாறு பதிகத்தைச் சொல்லி அதற்கு சிறு உரையை என்னை எழுதச் சொன்னார்..போன வாரம் தொடங்கி நேற்றிரவு எழுதி முடித்தேன்..

அது இங்கே உங்களுக்காக

அன்புடன்
சின்னக் கண்ணன்Responses:
Want to post a response?

(Hello Guest, you need to login to post a response. Are you a New User? Register first.)