மௌனம் கொடிது, உணர்ந்தேன் உன் மரணத்தில்
பேசின விழிகள் மூடிட
சிந்திய சிரிப்பு மறைந்திட
உடல் மட்டும் உறைந்திட
உள்ளம் உயிரோடு என்னிடம் இருந்திட
நினைவுகளை நிஜமாக நினைத்துக் கொள்கிறேன்