சிவாஜியின் சாதனை சிகரங்கள்

தொடர்ச்சி

வருடம் - 1967

1. இந்த வருடம் வெளியான படங்கள் - 8

50 நாட்களை கடந்து ஓடிய படங்கள் - 7

100 நாட்களை கடந்து ஓடிய படங்கள் - 4

கந்தன் கருணை

திருவருட்செல்வர்

இரு மலர்கள்

ஊட்டி வரை உறவு


2. 50 நாட்களை கடந்து ஓடிய படங்கள்

நெஞ்சிருக்கும் வரை

பேசும் தெய்வம்

தங்கை


3. 1967 ஜனவரி 14 பொங்கலன்று வெளியான கந்தன் கருணை மதுரை நியூ சினிமாவில் ஓடிய நாட்கள் - 125

4. மதுரை - நியூ சினிமாவில் அதிக நாட்கள் ஓடிய புராண படம் - கந்தன் கருணை.

5. முதன் முதலாக தமிழில் ஒரு கதாநாயக நடிகர் ஒரு படம் முழுக்க மேக் அப் இல்லாமல் நடித்த சாதனையை செய்ததும் நடிகர் திலகம் தான்.

படம் - நெஞ்சிருக்கும் வரை.

6. நமது நடிகர் திலகமும் மலையாளத்தின் சிவாஜி என்றழைக்கப்பட்ட சத்யனும் முதலாகவும் இறுதியாகவும் இணைந்து நடித்த ஒரே படம் - பேசும் தெய்வம்.

7. எந்த சூழ்நிலையிலும் தொடர்ந்து வெற்றிப்படங்களை கொடுக்கும் ஆற்றல் பெற்றவர் நடிகர் திலகம் என்பதை மீண்டும் நிரூபித்தது - 1967.

8. தொடர்ந்து வெளியான மூன்று படங்களும் 100 நாட்களை கடந்து ஓடிய சாதனையை செய்தது நடிகர் திலகத்தின் படங்கள்.

திருவருட்செல்வர்

இரு மலர்கள்

ஊட்டி வரை உறவு

இப்படி தொடர் வெற்றிகளை தொடர்ந்து பல முறை சாதித்து காட்டிய ஒரே நடிகன் நடிகர் திலகம் மட்டுமே.

9. ஒரே நாளில் (01.11.1967- தீபாவளி திருநாள்) வெளியான ஒரே நடிகரின் இரண்டு படங்களுமே 100 நாட்களை கடந்து ஓடிய முதன் முதல் சாதனை ஒரு பிரமிப்பான நிகழ்வாக அமைந்தது.

படங்கள்

ஊட்டி வரை உறவு

சென்னை - சாந்தி

மதுரை -சென்ட்ரல்

இரு மலர்கள்

சென்னை -வெலிங்டன்

(சாதனைகள் தொடரும்)

அன்புடன்