Page 219 of 219 FirstFirst ... 119169209217218219
Results 2,181 to 2,185 of 2185

Thread: Makkal thilagam mgr- part 25

 1. #2181
  Senior Member Veteran Hubber
  Join Date
  Jul 2013
  Posts
  2,888
  Post Thanks / Like
  ......... Thanks.........

 2. # ADS
  Circuit advertisement
  Join Date
  Always
  Posts
  Many
   

 3. #2182
  Senior Member Veteran Hubber
  Join Date
  Jul 2013
  Posts
  2,888
  Post Thanks / Like
  இனிய காலை வ*ணக்கம் ந*ண்ப*ர்க*ளே!..........

  ப*ழ*ம்பெரும் ந*டிகை சவுக்கார் ஜான*கியின் 88வ*து (12/12/1931) பிற*ந்த* தின*ம் இன்று.

  இவ*ர் மக்கள் திலகத்துட*ன்" ப*ணம் ப*டைத்த*வ*ன்", "தாய்க்குத் த*லைமகன்", "ஒளிவிளக்கு", "பெற்றால்தான் பிள்ளையா", ஆகிய ப*ட*ங்க*ளில் ந*டித்துள்ளார். "ஒளிவிளக்கு" ப*ட*த்தில் ந*டித்த*த*ற்கு சிற*ந்த* ந*டிகை ப*ட்ட*மும் பெற்றுள்ளார். அப்ப*ட*த்தை ப*ற்றிய ஒரு சிற*ப்பு க*ட்டுரை...

  மக்கள் திலகம் ந*டித்த 100 வ*து வெற்றிப்ப*டைப்பு "ஒளி விளக்கு". 1968ல் வெளியாகி (20-09-1968) 100 நாட்க*ளுக்கு மேல் ஓடி, இப்போதும், எப்போதும் திரையிட்டாலும் ச*லிப்பு த*ட்டாத* அர*ங்கு நிறைந்த* காட்சிக*ளுட*ன் ஓடும் ப*ட*ம்.

  இப்ப*ட*ம் 1966ல் ஹிந்தியில் வெளியான "பூல் அவ*ர் ப*த*ர்" (பூவும், பாறையும்) ப*ட*ம் த*ர்மேந்திராவிற்கு முத*ல் வெள்ளி விழா ப*ட*ம். இவ*ர் எம்ஜிஆரின் வேட*த்தை ஏற்றிருந்தார். மீனாகுமாரிக்கு ச*வுகார் ஜான*கி வேட*ம், ஷசிக*லா- ஜெய*லலிதா, மத*ன்பூரி-அசோக*ன், ஓ.பி.ரெஹ*லான் (சோவின் பாத்திர*ம்- மற்றும் இப்ப*ட*த்தின் க*தாசிரிய*ரும் இவ*ரே). இசைய*மைப்பு ர*வி.

  ஒளிவிளக்கு ப*ட*த்தை ஜெமினி ஸ்டூடியோ அதிப*ர் வாச*ன் த*மிழில் த*யாரிக்க முடிவு செய்து எம்ஜிஆரை அணுகினார். எம்ஜிஆர் அவ*ர்க*ள் நீண்ட யோச*னைக்குப்பின் சில திருத்த*ங்க*ள் செய்வ*த*ற்கு அனுமதித்த*வுட*ன் ஒத்துக் கொண்டார்.

  எம்ஜிஆர் செய்த* திருத்த*ங்க*ள் ஒளிவிளக்கு ப*ட*த்தையும், ப*ட*த்தின் கேர*க்ட*ர்க*ள், விறுவிறுப்பு இவ*ற்றை இன்னமும் அதிக*ப்ப*டுத்தின. அவ*ற்றை காண்போமா!

  1. த*ர்மேந்திரா சிறுவ*னாக இருக்கும்போதே பிக் பாக்கெட் அடிக்கும் திருட*னாக*வும், திருட்டு தொழிலை விரும்பி செய்ப*வ*ராக*வும் வ*ருவார். மற்றும் புகை, குடிப்ப*ழ*க்க*ம் தாராளம்.

  எம்ஜிஆர் இப்ப*ட*த்தில் சிறுவ*னாக இருக்கும்போது ப*சிக்கு க*டையொன்றில் ரொட்டியை திருடி மாட்டிக்கொள்வார். பின்ன*ர் திருட*னாக மாறிய*த*ற்கு ப்ளாஷ் பேக் காட்சி உண்டு. ருக்மணி பேங்க்கில் அசோக*ன், ஜெய*லலிதா மற்றும் த*ன் கூட்டாளியுட*ன் கொள்ளை அடிக்கும்போது அதை த*டுத்து ப*ணத்தை மீட்பார். அப்போது ப*ணப்பையுட*ன் எம்ஜிஆர் போலீஸிட*ம் மாட்டிக்கொண்டு த*ண்ட*னையும் பெறுவார். பின்ன*ர் வெளிவ*ந்த*தும் இன்ஸ்பெக்ட*ரிட*ம் உண்மை குற்ற*வாளிக*ளை காட்டுகிறேன் என்று கிளப்பிற்கு கூட்டிச்செல்வார். அந்த* முய*ற்சி தோல்விய*டைய பின் ஜெய*லலிதா த*ங்கியுள்ள அறைக்கே சென்று அவ*ரிட*ம் விசாரிப்பார். அப்போது ந*ட*க்கும் ச*ண்டையில் கொலைப்ப*ழி ஜெய*லலிதா மீது விழ அவ*ரைக் காப்பாற்ற அசோக*ன் சொல்ப*டி திருட்டு தொழில் செய்வார். பின் ஒருக*ட்ட*த்தில் ஜெய*லலிதாவையும் அந்த பொய்யாக ந*ட*ந்த* கொலைக்கான ஆதார*த்தை அசோக*னிடமிருந்து மீட்டு கொடுத்துவிட்டு செல்வார். மொத்த*மாக சுமார் 40 நிமிட*ங்க*ள் ந*டைபெறும் இக்காட்சி இந்தியில் கிடையாது.

  2. எம்ஜிஆரை, ஜெய*லலிதா அசோக*னின் தூண்டுத*லால் ஒரு காட்சியில் குடிக்க* வைத்துவிடுவார். அதை த*வ*று என்று ர*சிக*ர்க*ள் உண*ரும்வ*ண்ண*ம் "தைரிய*மாகச் சொல் நீ மனிதன்தானா?" என்ற பாடல்மூலம் கூறுவார். இப்பாட*லும் இந்தியில் இல்லை.

  3. க*ள்ளபார்ட் ந*ட*ராஜ*ன் எம்ஜிஆரை ரோட்டில் பார்த்துவிட்டு போலீசுட*ன் துர*த்தி வ*ருவார். அப்போது ஜெய*லலிதாவுட*ன் சேர்ந்து எம்ஜிஆர் ஓடி குற*வ*ர்க*ள் கூட்ட*த்தின் உத*வியுட*ன் த*ப்புவார். நாங்க புதுசா க*ட்டிக்கிட்ட சோடிதானுங்க என்ற* பாட*லும் சூப்ப*ராக இருக்கும்.

  இந்தியில் இதே காட்சி ந*கைச்சுவை ந*டிக*ர் ரெஹ்லான் (பிக்பாக்கெட் வேட*த்தில் சோ) வைத்திய*ரிட*ம் த*ப்பி ஓடி த*ன் காத*லியுட*ன் மாறுவேட*மிட்டு பாடி ஆடுவ*துபோல் வ*ரும்.

  4. கிளைமேக்ஸ் ச*ண்டையில் கிளப் டான்ச*ராக வ*ரும் ஷசிக*லா (ஜெய*லலிதா) மத*ன்பூரியால் கொல்லப்ப*டுகிறார். அவ*ர் போலிசால் சுட*ப்ப*ட்டு இற*க்கிறார். மீனாகுமாரியை (ச*வுகார் ஜான*கி) த*ர்மேந்திரா மண*ந்து கொள்கிறார்.

  த*மிழில் ச*வுகார் ஜான*கி உயிர் துற*க்கிறார். எம்ஜிஆரும் ஜெ.வும் ஒன்று சேர்வார்க*ள்.

  இப்ப*ட*த்தில் ச*வுகார்ஜான*கிக்கு 1968ஆம் ஆண்டின் சிற*ந்த* ந*டிகை விருது த*மிழ*க அர*சால் வ*ழ*ங்க*ப்ப*ட்ட*து.

  " ஓளிவிளக்கு", ப*ட*மான*து 1979ல் மலையாள மொழியில் "புதிய வெளிச்ச*ம்" என்ற பெய*ரில் வெளியாகி வெற்றி பெற்ற*து. எம்ஜிஆரின் வேட*த்தை ஜெய*ன் அவ*ர்க*ளும், ச*வுகாரின் வேட*ம் ஸ்ரீவித்யாவும், ஜெய*லலிதாவின் வேட*த்தை ஜெய*பார*தியும் ஏற்று ந*டித்த*ன*ர்........... Thanks.........

 4. #2183
  Senior Member Platinum Hubber puratchi nadigar mgr's Avatar
  Join Date
  Feb 2013
  Posts
  27,065
  Post Thanks / Like
  கோவை டிலைட்டில் நாளை வெள்ளி முதல்* (13/12/19)* புரட்சி நடிகர் எம்.ஜி.ஆர். நடித்த தேவரின் "விவசாயி " தினசரி 2 காட்சிகள் நடைபெறுகிறது .

  தகவல் உதவி : கோவை நண்பர் திரு.கமலக்கண்ணன்*

 5. #2184
  Senior Member Platinum Hubber puratchi nadigar mgr's Avatar
  Join Date
  Feb 2013
  Posts
  27,065
  Post Thanks / Like
  மதுரை சென்ட்ரல் சினிமாவில்* நாளை வெள்ளி முதல் (13/12/2019) முன்னாள் தமிழக முதல்வரும் , புரட்சி தலைவர் எம்.ஜி.ஆரின் அன்பு மனைவியுமான* திருமதி*வி.என். ஜானகி நடித்த "ஆயிரம் தலை வாங்கிய அபூர்வ சிந்தாமணி " தினசரி 4 காட்சிகள் நடைபெறுகிறது ,

  தகவல்* உதவி : மதுரை நண்பர் திரு.எஸ். குமார் .

 6. #2185
  Senior Member Platinum Hubber puratchi nadigar mgr's Avatar
  Join Date
  Feb 2013
  Posts
  27,065
  Post Thanks / Like
  குமுதம் வார இதழ் -18/12/19

  வாலிப வாலி நூலில் கவிஞர் வாலி.
  ---------------------------------------------

  எம்.ஜி.ஆர். முதன் முறையாக நாகிரெட்டி தயாரிப்பில் ஆக்ட் பண்ண படம்தான் எங்க வீட்டு பிள்ளை.* அந்த படத்துக்கு பாட்டு எழுத எம்.ஜி.ஆர். சொல்லி நாகிரெட்டியின் பி.ஏ. ராதாகிருஷ்ணன்* என்னை தேடி வந்தார் ..அந்த படத்துல*நான் ஆணையிட்டால் அது நடந்துவிட்டால் என்கிற பாடல் மிக பிரபலம் ஆனது .


  ஆனா , முதல்ல நான் எழுதினது நான் அரசன் என்றால் , என் ஆட்சி என்றால் இங்கு ஏழைகள் வேதனை படமாட்டார் .என்றுதான் ரிக்கார்ட் பண்ணினோம் . இந்த பாட்டை நாகிரெட்டி கேட்டுவிட்டு இது ரொம்ப அரசியல்தனமா இருக்குன்னார் .அப்போ காங்கிரஸ் கவர்ன்மென்ட் நடந்துட்டு இருந்தது . அப்போ நாகிரெட்டியோட நண்பர் ஒருத்தர் சென்சார் ஆபீஸ்ல இருந்தாரு.* வேணும்னா அவர்கிட்ட முதல்லே போட்டுக் காட்டிடலாம்னு சொன்னார் .நாங்களும் அவர்கிட்ட* அந்த முழு பாடலை போட்டுக் காண்பித்தோம் .* அவர் அந்த பாட்டில் இருந்து பத்து வரிகளை நீக்கிவிட்டார் .


  உடனே நாகிரெட்டி என்னை கூப்பிட்டு பாட்டை மாத்தணும்னு சொன்னார்.உடனே, நான் எம்.ஜி.ஆர். கிட்ட போய்* அந்த சென்சார் ஆபீசர் பத்து வரிகளை இந்த பாட்டில் இருந்து நீக்க சொல்கிறார் , என்ன பண்ணலாம்னு* கேட்டேன்.* அதுக்கு எம்.ஜி.ஆர். அந்த பாட்டை படித்து பார்த்துவிட்டு , நானா இருந்தா இந்த பிள்ளையார் சுழியை தவிர எல்லா வரிகளையும் நீக்கி இருப்பேன்னு சொன்னார் .* வேறு பாட்டும் எழுத சொன்னார் .* அப்போ பேரறிஞர் அண்ணா ஓர் மீட்டிங்கில் பேசின ஒரு வசனம் என் ஞாபகத்திற்கு வந்தது ,* நான் ஆணையிட்டால், தமிழ்நாட்டில் எந்த ரயிலும் ஓடாது ன்னு* பேசுவார்.* அந்த வார்த்தையை நான் எடுத்துக் கொண்டேன்* *இப்படி நான் எழுதின வரிகளை மாற்றித்தான் அந்த பாடல் வெளியாகி* பட்டி தொட்டியெல்லாம் ஒலித்து மிக பிரபலம் ஆனது .

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •