PDA

View Full Version : Thamiz-maRai Thiruvaaymozhi - 32 (Sudhaama)RR
30th January 2009, 10:15 AM
[tscii:6b3ec1797c]- šƢ - 32 .

- ;


( â ... [¢ - Bottom])

__________________________________________________ _____

. . . -

__________________________________________________ _____

... I - -š -Ȣ .

. [01] - <> -Ţﻡ: .! <>.
. [02] - <> .! Ĩ .??..!!! <>

. II - Ţ

. [04] - <> ħ ¡? <>
. [06] - <> Ȣ.! <>
. [09] - <> ¢ -Ƣ.! <>
. [11] - <> š է.!!! <>

. III - 츢-.!

. [08] - <> ɢ-Ӿ ! <>

. IV -

. [03] - <> ¡á.! <>
. [05] - <> Ȣ .! <>
. [07] - <> Ũ Ţ 츢 Ţ.! <>
. [10] - <> ¡ Ţ.! <>
._________________________________________________ ________- [01] - <> -Ţﻡ: .! <>.

ǡɡ.? ¡.? â Ũ¢, 째Ţ Ţ Ǿ.? Ǣ Ө¢ .?

ɢ-쾢 -쾢¡... ¢â-Ĩ, ġ-쾢, -Ĩ ġ -쾢¡... Ĩ-쾢¡ ǡ .?...

... Ţ - Ţﻡɢ Ţ Ȣ ". ǡ" ȡ. Ҹȡ. ɡ Ţﻡ-Ө¢ ġ."[/tscii:6b3ec1797c]

[html:6b3ec1797c]
http://i129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/2008/Thiru - NOV- 08/God17.jpg
[/html:6b3ec1797c]
[tscii:6b3ec1797c]
-Ȣ¡ - ڸ... " ... Ũ¡ - .! 񧽡򾢧 -츨ŧ...! . "... .!

ɢ , ׸
- ɢ, ׸
, , ̽ ¢
-¡ Ƣ- . - 01-01-09.

[Ƣ- = ġ - .]

Ţﻡ ɢ- Ţ... Ũ ɢ- Ĩ-, ź-š츨 Χ ... - ġ. ɡ ý-Ө (Reasoning Approach) Ţﻡ-¢ (Scientific-basis)... ... Ȣ ġ"... ڸ Ţﻡɢá , š ʺ, ¡ .

ɡ - -Ţﻡ (Spiritual-Science) Ǣ á-׸ ڸ... "- Ȣ â- Ǣ¢ (Solar-Space) -̾¡ â ɢ -쾢 (Cosmic-Power) -â¡ -츢. -쾢 ġ ĸ (Space-Universe) -... بԧ Ȣ - - ո...[/tscii:6b3ec1797c]

[html:6b3ec1797c]
http://i129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/2008/Thiru - NOV- 08/Solar3A.jpg
[/html:6b3ec1797c]
[tscii:6b3ec1797c]
... , , , , š -쾢 -쾢 Ţ...

...ġ á 츢, â¡ -쾢¡ (Supreme Abstract Power) ɢ (Omnipotent Almighty)... -" - Ũ츢 -Ţﻡ.

. Ǣ 񧽡-¡ â ġ.!

ý... Ȣ ġ ׼ɧ -̸ȧ.! .?[/tscii:6b3ec1797c]

[html:6b3ec1797c]
http://i129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/2008/Thiru - NOV- 08/Aquarium3A.jpg
[/html:6b3ec1797c]
[tscii:6b3ec1797c]
׼... , ȧ.! 򾨸 Ĩ .? Ȣ-Ĩ Ӿȡ -š  ... 򾨸 -쾢 Ө- .?[/tscii:6b3ec1797c]

[html:6b3ec1797c]
http://i129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/2008/Thiru - NOV- 08/Cow3A.jpg
http://i129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/2008/Thiru - NOV- 08/Kangaroo3A.jpg
[/html:6b3ec1797c]
[tscii:6b3ec1797c]
... ׼ɧ... ¢ ¢ Ȣ... -¢ ȧ.! .? ¡ -.?

, ոǢ ʸ, ɢ- ׼ɧ - ¢ ӨĨ Ţ Ҹɧ.!... š Ө Ȣ - ¡.? š - .?[/tscii:6b3ec1797c]

[html:6b3ec1797c]
http://i129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/2008/Thiru - NOV- 08/Mother3A.jpg
http://i129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/2008/Thiru - NOV- 08/Baby3A.jpg
[/html:6b3ec1797c]
[tscii:6b3ec1797c]
- ... - , , Ţ, , .... ξġ, Ţ¡ Ȣ... ɡ ȧ.!..

...򾨸 Ţ- ɡ -쾢 .? šȡ Өȸ ¡.?  ͨ Ţ .? ɡġ.?.[/tscii:6b3ec1797c]

[html:6b3ec1797c]
http://i129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/2008/Thiru - NOV- 08/Paramatma1.jpg
[/html:6b3ec1797c]
[tscii:6b3ec1797c]
째Ţ Ţ... , ¡¡... Ģ - š... ¢-쾢 ɢ 쾢¡ Ţ ... ¡..


¢ -. - 01-02-04.

,
- - ç. - 01-01-10

[ = š... = - - ... ç = ý.]

â
Ȣ â
Ţ -â
š . - 01-01-06

, , , š, -
-
- ¡, 񧸧.? - 08-05-10.[/tscii:6b3ec1797c]

[html:6b3ec1797c]
http://s129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/2008/Thiru-%20JAN-%20%2009/gandhi-india.jpg
[/html:6b3ec1797c]
[tscii:6b3ec1797c]
"ɧ .! ר ɾ .! â-. Ȣš âЦ.! -š .! Ч -측 - â ɢ-Ţ . 򾨸 -ȧ... 쾢¡ -쾢 ŧ -.!

... ¡ . . .!" ɢ- Ȣ ɨ§ Ģ Ȣɡ ʸ.

....! .!! .!!!


- [02] - <> .! Ĩ .??...!!! <>.

ɢ š-Ȣ, ¢ ħ ... .!.

..." .! â Ĩ á" .[/tscii:6b3ec1797c]

[html:6b3ec1797c]
http://i129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/2008/Thiru - NOV- 08/Rajini1.jpg
http://s129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/2008/Thiru-%20JAN-%20%2009/Krishna69.jpg
[/html:6b3ec1797c]
[tscii:6b3ec1797c]
ţ -Ȣ ... . Ĩ .!... Ţã-Ȣ... Ӿ򾢧 .[/tscii:6b3ec1797c]

[html:6b3ec1797c]
http://s129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/2008/Thiru-%20JAN-%20%2009/Rajaji1.jpg
[/html:6b3ec1797c][tscii:6b3ec1797c]š Ǣ š .?... .? .? ɢ- š -.? .? .?

ɡ -... Ȣ á â¡ ¢ .

"ɢ Ӿ â.!"... Ȣ-ոȣ.!... ɢ ĸǡŢ ú-Ȣ ħš.? Ȣ տ ¡ - Ӿ- ȡ.?...

򾨸 Ģ -Ȣ§ š Ţ ... Ȣ "Ӿ-â" ڸȣ.! .?

ɢ Ţ. 츢.... ú -, ɢ-š-Ȣ째 , -. ɢ , Ӿ, š, 򾨸 -â 񧽡 -Ȣ.... ¢ Ǣ- , â¡츢 - ɢ-Ө. (Internal Fire of Invasion amongst the Co-Functionaries by creating Divisive- Opponence)..

Ӿ- Ǣ ɢ -â 񧽡....[/tscii:6b3ec1797c]

[html:6b3ec1797c]
http://i129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/2008/Thiru - NOV- 08/Suicide3A.jpg
http://i129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/2008/Thiru - NOV- 08/Hell-1p.jpg
[/html:6b3ec1797c]
[tscii:6b3ec1797c]
ھ-¡ -š Ţ쾢 쨸 ¢, ɢ ĸ-. 󿢨¢ .. ɡ 򾨸 ɡŢ¡ Ĩ§ ɢ- .. ɢ š-Ȣ¡ ĸ "- "... .?[/tscii:6b3ec1797c]

[html:6b3ec1797c]
http://i129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/2008/Thiru - NOV- 08/Unity2A.jpg
[/html:6b3ec1797c][tscii:6b3ec1797c].¿ 񧽡 Ȣţ Ȣ Ӿ- !... Ӿ ¢Ȣ.. š, Ө, ɢ- -츢 ھ¢ ɢ-Ӿ򨾧 ¡ 츢Ţ á -

ɢ š â-񧽡 ħ... - š þ-񧽡 (Reciprocal Outlook) -â 򾢧ħ ȡ.?

Ӿ Ţ Ţã ħš.?. ɸ -θ -Ө(Negative-Approach to Solve Problems and Disputes) Ӿ-Ƣ Ţ -â 񧽡" .... ĸ-Ӿ򧾡 Ψ¡ â츢...

š ţ... š ... ĸ-Ӿ - -¾... š쨸- -Ȣ â ... Ȣ š쨸 -

...(Life is Not a matter of SELF-RIGHTS... But Life is a Self-DUTY... Life is a Self-Commitment) Ģ ڸ.

Ţ츧 Ȣɡ...

Ë Ą (" . Χ -... Ģ â .") .

ȡ - ȡ... .... á š쨸-...

Ģ ž á ɢ .![/tscii:6b3ec1797c]

[html:6b3ec1797c]http://s129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/2008/Thiru-%20JAN-%20%2009/Rama12.jpg
http://s129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/2008/Thiru-%20JAN-%20%2009/Parasurama7.jpg
[/html:6b3ec1797c]
[tscii:6b3ec1797c]
-ž (Dry-Philosophy) ڸȧ.!. ɢ ɢ- š쨸 -.?

". ž . ɡ - ž (God-Philosophy) ... š쨸-ž (Life-Philosophy)... âĢ ʾ Ũ ġ , 쨸 򾢸, ú 𧼡 ĸ򧾡, 측 š-Ȣ Ч.

, - (Sense of Duty) . â ɢ-Ȣ (Ideal Human-Discipline) ̧ ̧ ...

... ž ... Ƣ (Guiding Ideal- Lessons)... Ө¢ â š-Ȣ Ч[/tscii:6b3ec1797c]

[html:6b3ec1797c]
http://i129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/Thiru-Dec07/Valluvar1.jpg
[/html:6b3ec1797c][tscii:6b3ec1797c]...â Ģ-â쨸 (Demandable) .... â¡á ¨.!... Ч ɢ-.!

.. Ȣɡ .!... - -- ا.! Ӿ Ƣ 츢 Ţã ½ .!

- ¡ġ ŧ ܼ, Ţ- -Ȣ Ţ... - .! (Sense of SELF-DUTY)" ȡ á.

á- š -Ȣ (Theoretical Ideology) - ڸ.. š Ǣ.... ɡ Ө¢ Ӿ -Ȣ¡ (Common Moral-Code of Practice), - ġ .? Ţţá.?

째Ţ Ȣ ᢠ- (Feasible) Ţ-Ţ Ȣ ... â ¡ Ţ է 즸 á.

򾨸 Ȣš Ţ .?... .

ڸ -ȡ Ȣ ڸ Ţ. - .

ġ 񧼡 ¢.?

-ɢ ţ ¢
ɢ Ȣ ..! - 01-02-05.- [03] - <> ¡á.! <>.

ɢ Ӹ ġ
ɢš 츧 š - 10-10-01.[/tscii:6b3ec1797c]


[html:6b3ec1797c]
http://i129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/Thiru-Jan08/Thrimurthi1.jpg
[/html:6b3ec1797c]
[tscii:6b3ec1797c]
ҽ ɡ Ƣ ɡ...
ҽ ҽ ħ. -02-08-03.

̸ Ţ
áɡ Ӿġ
ơ
ظȣ- ĢԸ ħ.! - 05-02-10

Ƣ Ţ 󿢨Ĩ
â - â ¢.!
, â, Ũ
, .!!!. -01-03-06.

â â -
ؾӸ ĸ
ĸ
Ҹ ¢ 째.! -01-03-09

-á 18 -á ¡... ž-Ȣ¢ âŢ , Ȣ ġá 즸 â á.[/tscii:6b3ec1797c]

[html:6b3ec1797c]
http://i129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/Thiru-Jan08/Koorma4.jpg
[/html:6b3ec1797c][tscii:6b3ec1797c]ý... ڨ Ȣ Ƣ ý... ɢ -측á š Ũ ž Ө-츽 Ǩ 츢 .. 򾨸 -Ȣ á и.

š Ƣš ... ġ â Ҹ θ.

Ũ¢ -ɢ Ҹ- ž-á á ¡á- ġ .!

Ӿ վ... ... Ӿ ӾĢ, Ć Ţ Ǣ. 츽 Ţ -... ɢ - §á, Ƣ 즸 - ħš.?

"-ɢ ¢Ȣ ħ 츧 ž-Ţ ɢ 墨 Ţ. ɡ - ĸ տ ɾ á ̧ Ţ.

...šȡ¢ .?

 墨... Ţ ¢ 츢Ţ -.. š Ţ Ţ .

ʧ Ţ-... ﺢ ¡ Ţ¡֧ ¢â, š Ţ Χ.!.. -Ţ Ȣ ĸ ¢â Ȣ֧ Χ ... ո -ɢ ž-Ţ . " 墨 Ţ Ţ.?" .

".! ¡.! Ƣ-ȡ ŢƢ. ħŨ 򾣧 . Ţ-Ţ. Ƣ째 ¡ Ƣ ġ -쾢 ĸ -.? Ţ Ƣ Ƣ ¡. , ɢ Ţ Ţ... - -¡ Ĩ Ȣ.!" ȡ .

- 츢ɡ ¡.!... Ȣ â.

Ţ.. 墨 .!.. - â ¡ ʸ Ţ.!

ب 츢 Ţ ո-Ţ ç -.... [/tscii:6b3ec1797c]

[html:6b3ec1797c]
http://i129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/Thiru-Dec07/Siva32.jpg
[/html:6b3ec1797c]
[tscii:6b3ec1797c]
Ģ ".! š.! Ţ ¡¡ ˧á.? ¡á.!" ... о . -š ¡ â Ƣ Ȣ.

쨸 ¡ ּ ɢ- ... 򾢧 , ɡ и- -ɢ - ţ - ¡ á... .

-Ţšá â -.? Ȣ- Ć Ţм Ψ¡ áɡ á. Ŧɢ ¢ , Ţ ... Ţ -ţâ 츢 Ƣ Ţ.

š ĸ Ţ á -á Ţš... Ũ ŢǢ , -ɢ Ч տ- ....

... þ - ... Ţš, Ч - -Ȣ .!

Êž Ţ Ȣɡ ".! á šƢ.!.. ĸ š.! šƢ.! šƢ.!! šƢ.!!! ...

... Ģ, Ȣ Ȣ Ȣ -ɢ Ҹ Ȣ.

ġ Ȣ á ... ž-á á.. š .. á , -Ţ ̨ š Ȣ Ҹ θ ...[/tscii:6b3ec1797c]

[html:6b3ec1797c]
http://i129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/Thiru-Jan08/Siva25.jpg
[/html:6b3ec1797c][tscii:6b3ec1797c].. -á Χ... -áǡ, - Ȣ... ž- Ũ âŢá -θ ġ.

-á ŧ.!

ŧ
ŧ ġ Ȣɧ.. - 09-03-02.

á. - ž: Մ

Ǣ .?
Ǣ .? Ӹ .?
Ǣ ĸ ġ
Ǣ ¨ɧ.? - 03-04-08

ר -Ȣ -
ר Ӿ Ţ - š
ר ¡ ¡ ɡ
ר ý ¨ Ȣ ¡. -01-03-03

š- â ¨ è Ȣ
š- ţ
š- 󾡾ǡ ¢
š- 󾡾 -Ȣ . -10-10-11.


- [04] - <> ħ ¡.? <>.[/tscii:6b3ec1797c]

[html:6b3ec1797c]
http://i129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/2008/Thiru-Oct08/Globe1a.gif
[/html:6b3ec1797c][tscii:6b3ec1797c] ﺢ ǡ
â ŧ
.!
ۨ -¡.! - 01-09-06.

ž-Ȣ -¢, 즸 ... ž, ž, Ţ-ž Ũ , áۃ, â٧ ¡ -Ȣ... . Ģ 즸 .

"ĸ-š쨸 ¢ġ... ɢ ɢ -Ȣ ٨, Ƣ ŧ.. ž- , , áۃ âǢ -ڨ .

է 즸 иǡ... [/tscii:6b3ec1797c]

[html:6b3ec1797c]
http://i129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/Thiru-Jan08/Sankara8.jpg
http://i129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/Thiru-Jan08/Ramanuja13.jpg
http://i129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/Thiru-Jan08/Madhwa1.jpg
[/html:6b3ec1797c]
[tscii:6b3ec1797c]
(i) " ŧ.! ŧ á½.

(ii) -Ӿ á½ɢ 츧 ĸ, , á -Ȣ... ܼ.!

(iii) Χ Ƣ, Ը Ƣ Ȣɡ ܼ.. Χ Ȣ ȡ, Ƣ¡ - š- Χ.!

(iv) š쨸 ¢ġ.. š쨸 - ɢ-Ȣš â- ġ § š쨸.. Ȣ즸 .. [/tscii:6b3ec1797c]

[html:6b3ec1797c]
http://i129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/2008/Thiru-Oct08/Trivikrama2p.jpg
[/html:6b3ec1797c][tscii:6b3ec1797c](v) ¡ 츽 Ƣ ɧ..

ɢ ¢ ¢ 쨸...

¢ Ǣ .? .?

ڸȡ "ħ .. ġ ĸ -, - ٧ .. ɢ ܼ Ũ¢ Ƣ- ŧ ... .ɧ ¡ק . §.!"

..ȡ Ƣ¡- á½ ŧ ." ȡ -.

Ţ... Ƣ á½ .. Ƣ ġ ... ¡... Ũ¢, - - .. .

-á½ -á½ ȡ -.

ĸ ¡.?.. Ţ - Ţ¢ ¢ áۃ Ţ...

" ... ɡ ܼ Ũɧ...

...ý ǡ ¡ ħ .. ɢ š ¡ Ǣ츢.?.

...- §.... ɢ , - Ǣ .

ɡ , , , ¢â, Ȣ - - Ǣ ɧ.?..

ڸȡ... "ب ( ¢ ) ... ĸ ¡ק - .

.. áۃ Ţ-Ţ...

¢ ب . ... -̨¡ġ, -Ǣ򾡧ġ, -¡ġ ɡ - ŧ Ȣ ...

. 򾡧ġ ¡ġ è .?... ը ħ.!
.
ب , ... ب ɢ ŧ Ȣ... Ǣ - .

¡ šɧ ݾ ǡ
¡ á ɡ Ţ ġ
¡, ¡, ǡ,
¡ - ¡.!

Ȣ Ȣ ŧá.?

Ȣ þ¡ ɨ
š ȢЧ. - 07-05-09[/i][/tscii:6b3ec1797c]

[html:6b3ec1797c]http://s129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/2008/Thiru-%20JAN-%20%2009/Droupadi1.jpg
http://s129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/2008/Thiru-%20JAN-%20%2009/Durga1.jpg
[/html:6b3ec1797c]
[tscii:6b3ec1797c]
"" ȡ "-" - ڧ ý .

¡ = ... = ħ¡ []... Ũ¢, "¡" "ġ Чš " ȡ ը ¡ Ţ̸ȡ .

ɢ - (Mirage) - ... Ǣ ¡ Ţ , - ...

ȡ "¡" "Ţ¡ Ţ-â (Wondeful)" Ӿ¡ - -. .?

-Ǣ ... Ө¢ ܼ -츢 ܼ "¡" иȡ.

ý " š - š â Ǣ Ţ𼧾.! .!" ȡ š.?

š "" ... Ǣ-Ţ "¡" . - ... ġ "Ǣ-Ţ" ȡ.... ġ "š" "" ȡ ġ.?

¢, š ž-Ȣ ¢ɢ ... â "¡-š" Êž-Ţ â.?

..Ţ ..- [05] - <> Ȣ .! <>.

ááġ á.? - šƢ.[/tscii:6b3ec1797c]

[html:6b3ec1797c]
http://s129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/2008/Thiru-%20JAN-%20%2009/Rama68.jpg
[/html:6b3ec1797c]
[tscii:6b3ec1797c]
 - - š. - .

"á â Ɋ" â Ƣ¢ Ǻ-á½ ؾ Ǻ.. - - á½ Ţâר ..

Ũ¢ տ Ǻ ɨ 츢 Ȣɡ. "Ţ-á Ǣ 츢... Ȣɡ, š쨸- ɢ ɧ - -Ƣ Ƣ-ɡ...

... ȢŢ á.. Ȣ Ҩ-Ţ ʸǡ, Ũ¢, â š Ӿ򨾧 ̨ Ө¢ ȢšǢ- š.[/tscii:6b3ec1797c]

[html:6b3ec1797c]
http://i129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/2008/Thiru-Jun08/Ignore2.jpg
[/html:6b3ec1797c]
[tscii:6b3ec1797c].
...þ ǧš ¡ Ȣ, š š ԧ Ƣ즸 ¢ ..[/tscii:6b3ec1797c]

[html:6b3ec1797c]
http://s129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/2008/Thiru-%20JAN-%20%2009/Thulsidas2.jpg
[/html:6b3ec1797c][tscii:6b3ec1797c].... š Ţ ɧ¡ Ш ¡, á-á â š ǡ š , Ƣ -ţ Ꭰ...

.. -ġ 츢ã Ũ¢ Ţ츢 Ȣ , 󧾸 š -ţ, ĸ ȡ šĢ ...

...Ȣ¢ Ȩ â վ ǻ þ... - Ţ¡ Ţ¡¾ , , Ž-ը ȡâ Ǣ ţ ɢ 𼧾... ɢá š -š쨸 Ţ ... ɢ - - - ¢ á-š쨸 š ո"... ȡ š -Ĩ -Ţ ȡ ק...

..ĸ ɢá š- ȢšǢ§ Ӿ ̨째 ý Ţ-á ڸ.

...ɧ -ʧ â츧 ... ǡ -Ţ -źħ Ţ .... Ө - š-.

Ũ¢ á- -Ţ ¡á 즸 š쨸- Ө¢ š , ɡ-ý ġ (Demonstration) ... ɢ ... â쨸¡.

-Ȣ ɡ -... ɢ- Ȣ Ȣ á ǡ š ɢ-츽 - - ɢ-Ȣ ġ ġ - -.

.." .! - Ǣ ɡ Ȣ Ҹ ȡ.... ȡ Ǣ, ǡ ȧá -ź ɢ째 ڸ ...

... ɢ- 측... ȡ Өȸǡ, Ӿ -Ȣ š ǡ 𧼡... . Ȣšġ 󨾸... - -Ȣ ȡ â ŢŢ ¨ š" ȡ .

򾨸 ⦠... -Ţ, -ńâ áŽɡ 쨸- -- .[/tscii:6b3ec1797c]

[html:6b3ec1797c]
http://s129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/2008/Thiru-%20JAN-%20%2009/Ravana1.jpg
[/html:6b3ec1797c]
[tscii:6b3ec1797c]
󿢨¢ -Ţ -Ȣ Ȣ ɢ Ȣ â¡ áŽɡ â Ȣ-¡ š.?... -Ţ .?

šŢ -ž Ũ - 츢... ,  Ǣ.

 ը- Ȣ, Ӿ¡, ȡ.. ýǡ š Ũ-ȡ .

ȡ "" ... Ӿâ â¡ -, ¡, ɢ, ¡ ¡.... š쨸-Ÿ측 ... ¡-á... ĸ-Ӿ ġŧ ... "ɢ-ŧ -" -Ȣ, Ӿ â , Ũ¢ .

Ǣ -Ţ Ũ¢.. о 즸... â - Ӿ򧾡 иǢ Ţ ... Ǣ¢ 򾨸 -о Ģ վ ţ Ƣ¡ - Ž â¡Լ 򾨸 ⨠â...

... - š쨸-Ÿ - ȧȢ, 쾢¡ ŧ ... "" ..

-Ţ ."򾨸 -š쨸¢  ¡ Ƣ츢ȡ.!" Ӿ- Ũ¢ ̨ 󾢧 š-š..

󿢨¢ ¡ 측è 񼡧ħ -  ...

򾨸 Ģ -Ţ... á ¾â ɢŨ ... .

á, է ո ġ... ɢǡ Ţ ¢, Ţ -Ȣ¢ 츢 Ţ ȡ - ȡ.?..

...... " Ȣ  "... ƦƢ -Ȣ ɨ Ţ ..!...

 ž Ȣ ¡ ̾ Ȣ ¢ ɢ... â¡ Žâ ž -츢è¡ ħš .? â¡Ũ Ꭰ.?" -Ţ 츢ɡ.

" .. ܼ .. Ȣ .?" .

â- Ȣɡ "Ꭰɢɡ - Ө¢... -¡¡, ﺸ-¡, 측- ħš -.?... ɢá ŧ .? ȡ... [/tscii:6b3ec1797c]

[html:6b3ec1797c]
http://s129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/2008/Thiru-%20JAN-%20%2009/Beggar1.jpg
http://s129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/2008/Thiru-%20JAN-%20%2009/Begging11.jpg
[/html:6b3ec1797c]
[tscii:6b3ec1797c]
.... â ¢... ɢŧá 측çɡ ž Ǿ.? 󿢨¢ -Ţ Ǣ ¡ -.?..

.. 측째 ̾- ¢ -Ȣ Ţ 쨸¢.. 측è š Ž - ɢŨ... ̾ ¡ â- ȡ -Ţ ħš.?...

.. 츢 Ţ... 측ç ¢ ̾ ¢.? - š Ţ .?... 째Ţ Ţ¡ ġ ŢŨ ġ Ţŧ ...[/tscii:6b3ec1797c]

[html:6b3ec1797c]
http://s129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/2008/Thiru-%20JAN-%20%2009/Justice1.jpg
[/html:6b3ec1797c][tscii:6b3ec1797c]....! Ө¢ θ.. ţ¢ â -è -š" ȡ Ǻ

š - -..

.?.. .- [06] - <> Ȣ.! <>.

ĸ š ɢ- -ɸǢ - Ƣ ... - Ÿ, ¡š, š - ¡.?... .

- 󨾸, âĢ Ӿ¡ Ũ ɸ Ө¢ â ... -ɡ ¡ Ţ¡ ¡.?... .

ɸ -¡ վ -񧽡м ϸ â-ž ͨ ž ¡ - ¡.?... .

-ħ վ, š š쨸¢ ... , , , -, , -, , Ҹ-á, Ƣ-... Ũ¡ - - Ũ¡ - ¡ - -á - ġ -ը - ¡.?.. .[/tscii:6b3ec1797c]

[html:6b3ec1797c]
http://s129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/2008/Thiru-%20JAN-%20%2009/Liberty1.jpg
[/html:6b3ec1797c][tscii:6b3ec1797c]- ¡-, , â, , , ը, ɢ, , - ɼ , â ̽- Ө¢ Ţ Ģ ɢ-¢ ɡ¡ Ӿ ¡.?... .

-ͨ , ͨ-ܼ վ ͨ -ը¡ վ ž Ӿ Ÿ ¡.?... .

- , 󨾸 ɢá ǡž Ÿ ¡.?... .

-ɸǢ ġ -á ¡, ž á - ¡.?... .

Ӿ򧾡â ܼ - վ (Empathetical)... áâ , â¡, , Ҹ (Respect, Honour, Reputation) 즸ž ¡ Ǣ - ¡.?...

ġ Ǣ... ܼ Žž - - Ӿġ ¡... .

.

, ... š , Ӿ § Ȣ- Ȣ Ž ȡ.?

ʧ¡ -... ɢ ....

ɢ -Ȣ ؾ̧ š -... .

-â 񧽡ġ - ... ɢ-š쨸 - (Commitment), ը, ɢ, -, ɼ, (Empathy), â Ģ â¡, ¡-, šĢ, , .[/tscii:6b3ec1797c]

[html:6b3ec1797c]
http://i129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/2008/Thiru - NOV- 08/Mother2.jpg
http://i129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/Thiru-Oct07/Sripada4.gif
[/html:6b3ec1797c]
[tscii:6b3ec1797c]
...- , , Ȣ ŧ, ¢ - - žɸ ɾ , - Ţ, š, -Ȣ, ĸǢ Ȣ-, Ȣ Ǣ...

..¢ ž Ӿ¡ Ÿ Ģ Ũ Ӿ Ÿ츢... ɢâ .

Чħ -̽ ɢ šŢ Ȣ- -Ĩ¡.


.
- [07] - <> Ũ Ţ 츢 Ţ.! <>.

ﺢ þáâ , Ţ áۃ ɢ ը ġ... ¡ Ⱦ -.... Ţ Ž-ܼ Ȣ, ﺢ ɡ. Ҿ â â- м ﺢ - Ţ.[/tscii:6b3ec1797c]

[html:6b3ec1797c]
http://i129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/Thiru-Jan08/Varadarajar-1.jpg [/html:6b3ec1797c]
[tscii:6b3ec1797c]
ţ â-¢ - ġ Ţ. áۃ... â-¢ ½ - (ﺼ) ʼn á Ȣ Ȣ Ţ.

Ȣ ġ ¡ Ψ¡ Цɢ... áۃ Ţ â- âá á .

. â- Žâ -  Ȣ- ... ʼn á ... Ţ-ġ Ţ -šɡ â.!

...ý , Ţ-ȢŢġ áۃ-ɢ..

áۃ â Ӻš š-š... šš , ú úġ â â иǢ Ţ ž ǡ츢.

տ â-¢ Ţ, ţ- Ȣ 쨸¢... â- Ţ¢ ̼ɢ -Ǣ Ǣ ̼ Ţ.! Ȣ Ţ " Ǣ측 μ Ӹ á,  Ǣ- Ӹ ɡ츢 ţʧ.! ž- ɢ... .... Ţ Ƣ-. ɡ -žâ - ̨ Ţ𼧾" Ģ.

ţ и ... 쨸 Ǣ ¡.

-̽ Ţ Ţ ġ ž- Լ Ţ즸 ... ţ ׼ Ө¢.! Ţš â- .

..."ɢ ġ. " Ȣ... ǢȢ -¢... áۃ ţ ġ.... â Ģ즸ǡħ.!

ţ áۃ... -Ȣ... ġâ ġǢ

Ǣ ġǢ Ȣ ɡ .".! , Ţ â š .! ž- ̾ǡ.?... ̨- ɢ-̾ .?...Ţ ̾ ¡ .? .. Ȣ -ɢ Ȣ즸- Ȣ ̾ ǡ.?... .

...ħ ý-á ɼ Ģ á ŧ ȧš -¢ ظġ... â 츣 ɡ վ šŧ ... - .... ɢ - - Ƣ Ţ.

측 ¢ Ȣ§... Ȣ Ţɡ. ɡ -Ȣ§ Ƣ -Ţ.

¡ - Ȣ¡Ȣ즸 ʼná 츢ȡ. , -ɢ Ƣ Ţ.

ġ â Ũ Ƣ -Ţ... . -Чá ħš.?[/tscii:6b3ec1797c]

[html:6b3ec1797c]
http://i129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/2008/Thriu-Sep08/Varadarajar1.jpg
http://i129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/2008/Thiru-Jun08/Ramanuja25-1.jpg
[/html:6b3ec1797c][tscii:6b3ec1797c]- 𼡾 - ź - š ž¨ â ž- . Ǣ ǡ -Ĩ ... . Ũ Ƣ . Ţ ȡ 쾢- Ȣ... þá-째 Ƣ Ţ.

Ũ¢ ǡ츢... -ɢ Ţ¡츢 ոȡ.!

и Ө â. â¡â ġ Ÿ-š - ... Ţ. - ȡ. ɢ Ţ¡ ġ." ȡ áۃ.

". 츢. ǡ ɡ š ġ. ¡ -ţ Ţ" ȡ Ţ ..

áĢ ɨ Ũ - ب ġ- ؾ ... Ţ š쨸 áۃ..

-¢ , - ﺢ-þâ ¢-󿢾¢ Ө¢. " ʧ § þ.? ¢ 󾨼 𦸡-է. ʧ¨ -.!" ȡ.

". " þáâ ãâ ּ Ǣ Ţ ¡ â â -.!"

Լ 즸 áۃ ʼn Ţ ɡ...

...áۃ ¡-š Ģ - ﺢ þá ǡ.!!!
.


- [08] - <> ɢ-Ӿ .! <>.


ɡ 츢
ɢӾ á Ӿ
ͨ Ţ ۨ -ǡ.! - 01-09-01

= ¡

= ġ

= Ȣ ⦚񽡾¡ ,

= Ƣ , Ȣ

= Ƣ , Ȣ

= ɧ¡á Ƣ Ȣ

= Ũ Ũ ġ -Ȣ

= â- ¡ ǡ

ɡ = 򾨸 -Ũ ŧ ɡ ŧ

= ¡ -ŧ

츢 = Ũ𧼡 âЦǦš Ũ¢... Ţ 츢

= ħ ¢â򧾡, ¢- -, -Ĩ, -쾢 š- Ȣ â 쾢 .. ġ -..

ɢӾ =

. = Ӿɡ ¡Ȣ ɾ ɢ , ӾӾ Ȣ , - .. , ¡ (š)

. = ¡¡ š Ǣ ¡Ȣ "â" 򾢧.

á = - , Ũ¡ ġ

Ӿ ͨ = ɾ, ȢŢ, , ɢ ɢ

Ţ = ¡ š, -á½

ۨ -ǡ.! =

. = (i)ŧ ո¢, Ţ ġ - ɢ- ۼ š-ŧ

. = (ii) š 򾢧 ġ Ţ¡ Ţš.

:--- ħ š ŧ.... Ũ ǡ ׸Ǣ -Ȣ š Ƣ -쾢 ¡ ž- ŧ.

šš šš -쾢¡ Ž ŧ Ţ... ٨ -쾢¡ Ž ŧ â ¡ .

"Ţ" "â" Ǣ ɢ-¢ .

ɢ Ž ġ Ţϧ.!... Ţϧ ž-... " Ţ¡ " - տ Ţ... š š -Ǣ¢ Ž Ȣ.!!!

ר Ţ ġ - ¢

á, Չ о Ģ ٨ ¡ ¨ Ȣ š "â" - տ.- [09] - <> ¢ -Ƣ.! <>.

Ǣ-.

Ţ-Ţ Ǣ -о Ȣ... 츨 â 򾾡 - ĸ .

. 򾢧 .. ġ ĸ - Ǣ ǡ.. š... Ǣ .. š ¡- ɢ â-¢ ɡ.[/tscii:6b3ec1797c][html:6b3ec1797c]
http://i129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/Thiru-Jan08/Sunrise9.jpg
http://i129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/Thiru-Jan08/Thiruppavai1.jpg
[/html:6b3ec1797c]
[tscii:6b3ec1797c]
Ч š Ӹš Ӹš Ǣ- .

¢ Ţ.!.. 򾨸 ĸ-è Ţ.. Ţ¡ Ǣ .... š .![/tscii:6b3ec1797c]

[html:6b3ec1797c]
http://i129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/Thiru-Jan08/Andal9.jpg
http://i129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/2008/Thiru-Oct08/Nammalwar6.jpg
[/html:6b3ec1797c]
[tscii:6b3ec1797c]
š - ¢-즸... ɧ.!.. .

񼡧ǡ Ũ¡ ¡ Ǣ -... §, 󾧸, , ħ -, Ш- Ţ, ھ¡ Ǣ- .

Ũ¢ - ب иȡ -.! .?.

ýš, "" - + + Ũ -Ȣ 𦼡Ģ¡.

= / ... = - Ш- / ... = š / Ũ ¡.

ɢ ը ... - ¡ Ө... ¢ θ..

¡Ǣ ... ¡Ǣ çš Ш- -â - â ....

... ھ- ¡ ը -.- [10] - <> ¡ Ţ.! <>.

â-¢ 츨¢ â Ȣ 򾡧á -⢠š- . - Ÿ- Ũ¢ 츢 ¡ 즸 Ҹ - о- .[/tscii:6b3ec1797c]

[html:6b3ec1797c]
http://i129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/2008/Thiru - NOV- 08/Srirangam9.jpg
[/html:6b3ec1797c]
[tscii:6b3ec1797c]
ȡ ź ... â Ш է ¾¢... š - 즸쨸¢... ɢ () â Ӹ... ġ- - ž .[/tscii:6b3ec1797c]

[html:6b3ec1797c]
http://i129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/2008/Thiru - NOV- 08/Thiruppaan-azhvar1.jpg
[/html:6b3ec1797c][tscii:6b3ec1797c]-á վ â-š á... -Ӹ ɡ -Ţܼ ...".! .!, Ţĸ ." Ţɡ. Ţơ , - ơ ţ-Ȣ... .!

ɡ Ш - Ţ Ǣ -... 즸 ɢ Ȣ 츢 -츢 . ŢƢ Ĩ ... ɢ Ž-Ţ ȡ.

ɡ ž ġ- ¢ ..  .! ɢ զȢ¢Ģ... Ȣ-ʧ, - ţ 즸.

ġ Ũ¢ ɢȢ... Ȣ¡ ŢƢ ¢... ġ- š-Ţ - ɡ...

" .! Ȣ 츢 Ţ š - Ţ-˧á.?.. ŢŢ¡ .! - ʧ ħ.! ¢- ¾-š -â -ȡ Ȣ .?... -̨ ܼ վ ʧ ȡ.? ɢ -츢 - Ȣ Ȣ ɢ Ţã Ţ-Ţ𼧾., š.! ʧ Ţħ.!... Ţ Ţ ʧ .?" - Ө¢.

ڸ 󿢾  ź . ɢ -...  š-Ƣ¡ Ģ ġ ŢǢ Ģ...

".! ¢-Ţ - š žġ... -̨ ܼ 񼾢ġ - . ɡ ɢ 쾢 θ ɧ Ȣǧ.! Ȣ¡¡.?..

..¡ ¡ɢ --Ţ𼡧.! -¨ ¡.?" ɢ -쨸 .[/tscii:6b3ec1797c]

[html:6b3ec1797c]
http://i129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/2008/Thiru - NOV- 08/Ranganatha14.jpg
[/html:6b3ec1797c]
[tscii:6b3ec1797c]
"¡ š .!  -Ţ𧼧. ʧ â -. ¢ š. ç š¢ ǡ ¡ - - š" Ȣ ﺡ񸢨¡ ¢ ţ Ž ؾ.

". ¡ ո.!" ¢ â -.

".! ʧ . š.! " ȢŢ Ţ- ȡ

- Ţ ž -⢠Ѩ.... â ǧš ȡ ܼ "¡. Ȣ ¢. ʧ - ¢ ɢ ܼ.. -" Ȣ Ǣ šâ¡ 츢-..." á½... á½.... á½ - Ţ ¢ 츢.

..տá½ɢ - ź -... â, -š տá½- 즸 ɢ ¢- 츢 ؾš žâ .!

á 򾨸 Ţ ... á տ - ... Ģ.!

󿢾 ׼ɧ ը š á... Ţ츢ø Ţ Ǣ- ܼ â ... ... - -ȡ .!..

..Ţš -š ɡ Ǣ-¢ â -.!!!

츽 Ȣ - áŢ-ž .. ž-򾡸... θ - -Ȣ¡...[/tscii:6b3ec1797c]

[html:6b3ec1797c]
http://s129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/2008/Thiru-%20JAN-%20%2009/Venkatesa2.jpg
[/html:6b3ec1797c][tscii:6b3ec1797c] á ¡
Ţ Ţ- Ţ¡ Ƣ
-š -,
츢ȧ.!

- Ţ -
š-츢 ; -Ȣ
-.? Ȣ -
š-- ȡ.? ʧ¨ 𦸡񼧾.!!! - ɡá

š š վ.. ⢠Ȣ¡ ɢ ¨... , , - ɡ... 쾢 ̾¡ վ ... - ...

...¡ - - á½- , -쾢 Χ.!


- [11] - <> š է.!!! <>.

Ţá , š
Ţ ĸ
Ţ θ - 񽧾 š .!
Ţ.! ӧ.! ĸ .! ǡ..!!! - 08-01-01.

- Ǣ -
ĸ .!!! - 01-09-04[/i]

Ţ.??? ĸħ - Ũ¢ Ţ... - Ǣ - -ġ -Ƣ Ȣ ¢ .?[/tscii:6b3ec1797c]

[html:6b3ec1797c]
http://s129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/2008/Thiru-%20JAN-%20%2009/Thirumalai7.jpg
[/html:6b3ec1797c]
[tscii:6b3ec1797c]
째Ţ Ţ¡ ý ... ¡ Цȡ... -Ţ է ٨ Ģ - âž .! .? .?[/tscii:6b3ec1797c]

[html:6b3ec1797c]
http://s129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/2008/Thiru-%20JAN-%20%2009/Andal3.jpg
http://s129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/2008/Thiru-%20JAN-%20%2009/Venkatesa1.jpg
[/html:6b3ec1797c]
[tscii:6b3ec1797c]
Ţ츢Ȣ.. ¡ զƢ¢...

ɡ ȡ¡š, 째 š... ¢ . ٨ Ȧ .

ս¡ ġ š¡ .. о -Ţ¢ ž. ɡ ̽- -Ţ ¢ .[/tscii:6b3ec1797c]

[html:6b3ec1797c]
http://s129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/2008/Thiru-%20JAN-%20%2009/Thirumalai8.jpg
http://s129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/2008/Thiru-%20JAN-%20%2009/Thiruvidandhai1.jpg
[/html:6b3ec1797c]
[tscii:6b3ec1797c]
վ-Ը á-Ǣ Ţ¡ -Ţ... þ-Ը Ȣ о Ģ Ũ¢...

..Ţ¢ ǡ -Ţ¡ žâ.. ... -š Ũ ȢǢ ɢ- - ħ ɡ.

š Ը š žâ ɢ Ǣ - â- .!

¡ ĢԸ - վ... ɢ ɢ ¡ žâ ɧ Ģ ǡ ɡ... ɢ Ũ š - Ģ 츢ȡ... ý-š ŢŢ ոȡ.

¡... ž ɧ š... ¢ Ũ § ĢԸ- է ¸¡... -Ţɡ ǧ... á- ¢ ʦ -Ţ ... á- Ģ¡ ¢- Ţ ¢.

¡â -ġ Ÿ Ȣ ոȡ... Ũ "" Χšâ ̨ȸǡ , ڨ, á ¡ ...

..."" ¡ ȡ Ũ ¡Ǣ ɡþ ȧȢ ׸ šž ʨ - Ţ¡ Ƣ ոȡ..

. Ţ ɡ ǡ, Ţ째.... ... â տ "¡" ǡ 째 Ţ Ӿ Ӿ -á â ոȡ . .!

Ӿ Ӿġ ɨ š츢 ȧȢ-... - Ǣ- š ި Ţ- Ţ-¡Ǣ ׸ š 즸ǡ....

...էɢ Ǣ ¡ -Ţ ɡ-, á Ũ¡ 즸 Ǣ ġ ոȡ ¡á ɧ - Ţ .!

. ĸ šŢ ǡ - -ǡ -ġ Ƣ츢 . ɧ ڨ 츦š Ũ¢... ¢ -á ȡ -ɸ, -ʸ ոŢ ý.

Ȣ Ţﻡ-Ը ׸ ոŢ... ¢ ڧ Ũ¡ - 򾢧.

ɧ â -š쨸 ... Ţ š- ŢĢâ žâ -¡ š쨸 ȧȧ...[/tscii:6b3ec1797c]

[html:6b3ec1797c]
http://i129.photobucket.com/albums/p213/sudhaama/Thiru-Dec07/Andal9.jpg
[/html:6b3ec1797c][tscii:6b3ec1797c]...ĢԸ-ɡ -Ţ... ȡ- Ȣ ¡ 󧾡 Ҹ ... ǡ ...

...¡Ǣ þ- š... Մ â - ...

...Ţ ը- ¡ ɢ - ɡþ ǡ - ġ Ƣ.. ¡- šŢ - Ƣ- ոȡ...

... - ¡á Ţ¡ ٨ -Ţ Ǣ - â͸ ̼ ..!.

էɢ ¡ ٨ Ȣ-¡ () -Ţɡ... ʧ áۃ Ǣ -, Ţ¡ Ƣ է.

ħ á- â Ӿ á-ɡ . ¡ ɡ á-ɢ Ţ 츢 ...

.. ĸ-š쨸§ иӨ 츢...

...¡ - Ƣ ոȡ ..

Ƣ .!, Ƣ
.! Ũ ؾ
Ƣ Ţ Ţ
Ƣ-Ȣ է.!!!. -01-06-08

ɧ ¡ ... -§ -á â Ө¢... -á Ȣ-쨸 Ţ..

..է Ţ -Ţɢ Ƣš.!!!

__________________________________________________ ________________________

- [. :--

- 01 (http://hubmagazine.mayyam.com/nov05/?t=4572) - 02 (http://hubmagazine.mayyam.com/oct05/?t=4737) - 03 (http://hubmagazine.mayyam.com/nov05/?t=4942) - 05 ("] 04 [/url] - 07 ("]06 - 08[/b] (http://hubmagazine.mayyam.com/oct06/?t=8027) - 09 (http://hubmagazine.mayyam.com/nov06/?t=8345) - 10 (http://hubmagazine.mayyam.com/dec06/?t=8629).

- 12 ("] 11 - 14[/b] ("] 13 - 16[/b] ("] 15 - 18[/b] ("] 17 - 20[/b] ("] 19 - 22[/b] ("] 21 - 24[/b] ("] 23 - 26[/b] ("] 25 - 28[/b] ("] 27 - 30[/b] ("] 29 - [url=").

- 31 ("").]
__________________________________________________ ___________________________________

...- Ǣ. !!!

================================================== ==========================


..[/tscii:6b3ec1797c]

Sudhaama
2nd February 2009, 10:32 PM
.

- By EASILY READABLE Tamil Font: UNICODE.

http://www.mayyam.com/unicode/cgi-bin/t2u.cgi?url=http://hubmagazine.mayyam.com/feb09/?t=12630
.
.

P_R
1st March 2009, 04:47 PM
இனிய கட்டுரை.

பத்தே பாசுரங்கள் பாடியும். பன்னிரு ஆழ்வார்களில் ஒருவராக போற்றப்படும் திருப்பாணாழ்வாரின் கதை மிகுந்த ஈர்ப்புடையது.

என் அமுதினைக்
கண்ட கண்கள், மற்றொன்றினைக் காணாவே

என்ற வரிகள் அவர் எய்திய நிறைவை மிக அழகாக உணர்த்துபவை.